Świadectwo Joli o wolontariacie w RCA

Byłam w RCA od 9 marca do 5 maja 2021 dokładnie w Bayanga u ojca Cezarego Wieczorka z SMA. Moja posługa to głównie pracę malarskie: obrazy, murale, odnawianie starych figur świętych postaci. Miałam też możliwość bycia wśród Pigmejow, wesprzeć finansowo, modlić się razem, dzielić się jedzeniem. Pobyt uważam za bardzo owocny.