Patrycja

Do wolontariatu dołączyłam żeby w przyszłości móc wyjeżdżać na misje i pomagać potrzebującym oraz nieść świadectwo wiary. Uważam, że Apollos daje dużo możliwości poznania ludzi z pasją i zamiłowaniem do drugiego człowieka, uwrażliwia nasze serca na problemy świata, który jest w zasięgu naszych rąk.

Patrycja
Katowice, 20 lat. Wolontariat: Ukraina