o. Michał SVD

Od 2015 roku mieszkam w Nysie, gdzie zajmuję się Referatem Misyjnym oraz Werbistowskim Wolontariatem Misyjnym Apollos. To dla mnie wielka radość spotykać ludzi pełnych misyjnego entuzjazmu. Jestem przekonany, że przyszłość Kościoła i przyszłość misji leży w rękach świeckich, świadomych swojej wiary i pragnących pod natchnieniem Ducha Świętego się nią dzielić.

o. Michał SVD
Nysa