Anna

W czasie ŚDM w Krakowie papież Franciszek powiedział: Pan Bóg stworzył Was ku horyzontom, a nie do muzeum. I wtedy Bóg zaczął stopniowo poszerzać moje horyzonty, aż trafiłam do Apollosa.

Chcę wyjechać na misje, ponieważ chcę innym dać siebie, swoją obecność, świadectwo o miłości Boga względem każdego człowieka. Chcę być narzędziem w rękach Boga i wypełniać w swoim życiu Jego słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Anna
Dębieńsko, 25 lat. Wolontariat: Białoruś