Patron

Apollos to młody, biblijny współpracownik pierwszych apostołów m. in. św. Pawła i małżeństwa Pryscylii i Akwili. Pochodził z Aleksandrii. Nawrócony z judaizmu na chrześcijaństwo. Z zaangażowaniem dawał świadectwo i nauczał o Jezusie jako Mesjaszu pogan i żydów, którzy nie znali jeszcze Chrześcijaństwa. Według tradycji był biskupem w Koryncie, Smyrnie w Azji Mniejszej i w Cezarei. Uznany świętym w wielu kościołach chrześcijańskich. Ze względu na aktywne zaangażowanie na rzecz chrześcijaństwa w czasach apostolskich wybrany został na patrona Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego.

Apollos